Tsubaki TsubakiMoto Chain Co. Black & White Oblong Sticker. 4.5".